Το τελευταίο 24ωρο (από 07:00 της 29/09/22 ως 07:00 της 30/09/2022) το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε:

Αστικές πυρκαγιές 89
Παροχές Βοηθείας 62