Το τελευταίο 24ωρο (από 07:00 της 05/09/22 ως 07:00 της 06/10/2022) το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε:

Αστικές πυρκαγιές 84
Παροχές Βοηθείας 72