Το τελευταίο 24ωρο (από 07:00 της 06/09/22 ως 07:00 της 07/10/2022) το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε:

Αστικές πυρκαγιές 109
Παροχές Βοηθείας 57