Το τελευταίο 24ωρο (από 07:00 της 08/09/22 ως 07:00 της 09/10/2022) το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε:

Αστικές πυρκαγιές 93
Παροχές Βοηθείας 79