Το τελευταίο 24ωρο (από 07:00 της 10/09/22 ως 07:00 της 11/10/2022) το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε:

Αστικές πυρκαγιές 100
Παροχές Βοηθείας 62