Το τελευταίο 24ωρο (από 07:00 της 14/09/22 ως 07:00 της 15/10/2022) το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε:

Αστικές πυρκαγιές 78
Παροχές Βοηθείας 76