Το τελευταίο 24ωρο (από 07:00 της 15/09/22 ως 07:00 της 16/10/2022) το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε:

Αστικές πυρκαγιές 55
Παροχές Βοηθείας 115