Το τελευταίο 24ωρο (από 06:00 της 17/09/22 ως 06:00 της 18/10/2022) το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε:

Αστικές πυρκαγιές 79
Παροχές Βοηθείας 80