Το τελευταίο 24ωρο (από 06:00 της 18/09/22 ως 06:00 της 19/10/2022) το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε:

Αστικές πυρκαγιές 88
Παροχές Βοηθείας 72