Το τελευταίο 24ωρο (από 06:00 της 19/09/22 ως 06:00 της 20/10/2022) το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε:

Αστικές πυρκαγιές 90
Παροχές Βοηθείας 45