Το τελευταίο 24ωρο (από 06:00 της 21/09/22 ως 06:00 της 22/10/2022) το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε:

Αστικές πυρκαγιές 95
Παροχές Βοηθείας 56