Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε υπολείμματα κλαδεμάτων εντός οικοπεδικού χώρου, στη Δημοτική Ενότητα Λευκώνος Σερρών, επιβλήθηκε σε άνδρα διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών.