Νέα πρωτοπορία στη δύναμη του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πεντέλης.

Προσφορά της επιχείρησης εστίασης O Kalofagas για την εξασφάλιση δικτυακών συνδρομών για τους δικτυακούς ασυρμάτους του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πεντέλης.

Η προσφορά αυτή έθεσε σε λειτουργία τους 6 δικτυακούς ασυρμάτους που είχε κάνει δωρεά η εταιρεία Microbase τον Μάρτιο του 2022 εκσυγχρονίζοντας τις επικοινωνίες μεταξύ των εθελοντών.