Το τελευταίο 24ωρο (από 06:00 της 17/11/22 ως 06:00 της 18/11/2022) το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε:

Αστικές πυρκαγιές 88
Παροχές Βοηθείας 74