Το τελευταίο 24ωρο (από 06:00 της 22/11/22 ως 06:00 της 23/11/2022) το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε:

Αστικές πυρκαγιές 94
Παροχές Βοηθείας 96