Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω: Εκπαίδευση και διάσωση σε ορεινό όγκο.

Θέμα: «Εκπαίδευση και διάσωση σε ορεινό όγκο.»

Σας ενημερώνουμε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω , σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Κω την Λέσχη Καταδρομών Κω και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Κω
πραγματοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Έρευνα και διάσωση σε ορεινό όγκο».

Σκοπός του προγράμματος ήταν οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την έρευνα και διάσωση σε ορεινό όγκο.

Το πρόγραμμα των εκπαιδεύσεων πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Λέσχης
καταδρομών από Αξιωματικό της Π.Υ Κω και τον επικεφαλής της Ε.Ο.Δ.Π.Α κ. Τριανταφυλλίδη Θεόδωρο ενώ στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε άσκηση στον ορεινό όγκο του Δάσους της Τσουκαλαριάς.

Ο Διοικητής
Γρηγόριος Α. Μαυρίδης
Επιπυραγός

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω: Εκπαίδευση και διάσωση σε ορεινό όγκο

ekfrasi97.com