Επισκέφτηκα τη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα και συναντήθηκα με τον Διοικητή κ. Καρατζά Αναστάσιο και τον Υποδιοικητή κ. Βάιο Ζυγούρη.

Ενημερώθηκα αρχικά για την πορεία ανάπτυξης του κτιριολογικού προγράμματος που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και στη συνέχεια για τον αριθμό των φοιτητών, του μόνιμου διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού.

Μας απασχόλησαν επίσης ζητήματα περαιτέρω ανάπτυξης της Σχολής.
Στοχοθετήσαμε τρία θέματα που θα πρέπει να υποστηριχθούν γιατί θα συμβάλλουν στην προοπτική ισχυρής και βιώσιμης Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα.

kozan.gr