Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές εκτιμώμενης αξίας 4.960.000 διακηρύσσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνδυάζοντας σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες επιτήρησης και αναγνώρισης πυρικών συμβάντων και στατικών/δυναμικών πυρικών παραμέτρων.

Η υλοποίηση της σύμβασης στοχεύει να ενισχύσει δραστικά την αποτελεσματικότητα και την επιχειρησιακή ικανότητα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) της ΠΔΕ στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και ειδικότερα στο επίπεδο της πρόληψης, παρακολούθησης και έγκαιρης ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο patrisnews.com