Τις λεπτομέρειες για την παραχώρηση οικοπέδου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης, προκειμένου να ανεγερθούν νέα κτίρια για τις ανάγκες της, διευθέτησαν τις προηγούμενες ημέρες Δήμος Κοζάνης και Αρχηγείο της Πυροσβεστικής, μετά τη λήψη της αρχικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου το Μάιο του 2022.

Στην τροποποιητική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια στο τέλος του έτους, σημειώνεται πως η παραχώρηση του οικοπέδου στο Οικοδομικό Τετράγωνο 982, εμβαδού 7.440,36τ.μ. στην περιοχή «Κόμβος- Πανόραμα- ΖΕΧ», έχει σκοπό την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με το Δήμο Κοζάνης να αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των αναγκαίων πολεοδομικών ρυθμίσεων προκειμένου το οικόπεδο να καταστεί συμβατό με τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Ύστερα από την ολοκλήρωση των πολεοδομικών ρυθμίσεων θα συνταχθεί και θα υπογραφεί η σχετική Συμβολαιογραφική πράξη (Συμβόλαιο) μεταβίβασης και κάθε σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση της πλήρους μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των νέων κτηρίων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο παραπάνω οικόπεδο του Δήμου Κοζάνης, το οικόπεδο και οι κτηριακές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σήμερα οι υπηρεσίες της Πυροσβεστικής θα παραχωρηθούν κατά κυριότητα στο Δήμο Κοζάνης.

Σε περίπτωση που δεν κατασκευαστούν νέα κτήρια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε διάστημα δέκα (10) ετών από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμβολαίου, στο παραχωρούμενο οικόπεδο, η κυριότητα αυτού επιστρέφει στο Δήμο Κοζάνης.

Όπως είχε αναφερθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος στην περιοχή, το κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες από το 1975 στην πόλη της Κοζάνης, δεν καλύπτει τις ανάγκες οι οποίες έχουν αυξηθεί σε προσωπικό και μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η Πυροσβεστική αποκτώντας το συγκεκριμένο οικόπεδο, ξεκινά την προσπάθεια ένταξης της ανέγερσης νέων εγκαταστάσεων, σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

e-ptolemeos.gr