Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Δυτικής Μακεδονίας με θετική εισήγηση του Περιφερειακού Διοικητή αυτής, Αρχιπύραρχου Σωτήριου Κορέλα παρουσία και του Διοικητού της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν.Κοζάνης Πύραρχου Ιωάννη Αμανατίδη, υπογράφηκε και υποβλήθηκε προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης που αφορά την έγκριση παραχώρησης δημοτικού οικοπέδου στο Πυροσβεστικό Σώμα προκειμένου να ανεγερθούν νέες κτηριακές υπηρεσιακές εγκαταστάσεις.

Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας ευχαριστεί θερμά πρωτίστως το Δήμαρχο Κοζάνης κ. Λάζαρο Μαλούτα και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, τους συνδικαλιστικούς φορείς της υπηρεσίας, τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε Κοζάνης και Πυροσβέστη Ηλία Κάτανα καθώς και όσους συνέβαλαν διαχρονικά σε αυτήν την προσπάθεια, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της Υπηρεσίας.

kozanilife.gr