Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις πρόσφατες επανακρίσεις Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Αρχιπύραρχος Σωτήριος Κορέλας, Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας, προήχθη αναδρομικά από 28-01-2022 στο βαθμό του Υποστρατήγου.

kozan.gr