Σε νέο κτίριο την άνοιξη του 2024 η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών – Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη ο φάκελος της Κτηματικής

Το αργότερο την άνοιξη του 2024 αναμένεται να μεταστεγαστεί σε νέο κτίριο η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών, καθώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενέκρινε τα έγγραφα της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου και αξιολογεί ως κατάλληλο το υπό ανέγερση ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΝ Ι.Κ.Ε.» που βρίσκεται στη θέση ‘’Βαρτζελή’’ στα Λεχαινά.

Το κτίριο είναι εμβαδού κύριων χώρων 331,43 τ.μ. και βοηθητικών χώρων 137,08τμ και καλύπτει τους όρους της αρχικής Διακήρυξης Δημοπρασίας. Το μηνιαίο μίσθωμα είναι τριών χιλιάδων ευρώ και στόχος είναι να παραδοθεί προς χρήση μέχρι την 1η Μαρτίου του 2024, σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα και τις οδηγίες που το συνοδεύουν. Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους μίσθωσης.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το πρακτικό καταλληλότητας της Επιτροπής Στέγασης, ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηλείας θα κοινοποιήσει την απόφαση στην εταιρεία που κατασκευάζει το ακίνητο ώστε να παρακολουθούνται οι εργασίες στο υπό ανέγερση κτίριο και να γίνει πιστή εφαρμογή του κτιριολογικού προγράμματος καθώς και των οδηγιών που το συνοδεύουν.

Ο διοικητής της ΠΥ Λεχαινών, Θοδωρής Λεβέντης, σε πρόσφατες δηλώσεις του εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, τονίζοντας ότι λύνεται ένα χρόνιο πρόβλημα και πάγιο αίτημα του ίδιου και προηγούμενων διοικητών της υπηρεσίας και πως πλέον απομακρύνεται ο φόβος να μείνει η υπηρεσία «στο δρόμο». Πρόσθεσε δε πως το νέο κτίριο θα προσφέρει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας στους ανθρώπους της υπηρεσίας και εξέφρασε την ανυπομονησία του να τελειώσει το έργο και να εγκαινιαστεί ο χώρος.

proini.news