Σαν Σήμερα, την 01 Φεβρουαρίου 2021, έχασε την ζωή του ο Ανθυποπυραγός Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, κατά την εκτέλεση περιπολίας για παροχή βοηθείας στον Απαλό Έβρου.

Είχε γεννηθεί στην Κολωνία της Γερμανίας και είχε καταταχθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα το 2001.