Ανέλαβε καθήκοντα διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ) Θεσσαλίας, ο μέχρι χθες διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας Νικόλαος Μητσιογιάννης, που προήχθη στο βαθμό του Αρχιπυράρχου.

Την περίοδο (2012-18) ήταν διοικητής του 1ου Πυροσβεστικού Κλιμακίου Λάρισας που ανήκει το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Φαρσάλων.

Νικόλαος Μητσιογιάννης - Ο νέος διοικητής της ΠΕ.ΠΥ.Δ Θεσσαλίας

ifarsala.gr