Νέος Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικης,ο Αρχιπύραρχος(Ταξίαρχος) Σπυρίδων Παπαστάθης.)

Σπυρίδων Παπαστάθης - Ο νέος διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής