Προήχθη στο βαθμό του Αντιπυράρχου ο Παναγιώτης Παπανικολάου του Κωνσταντίνου, ο οποίος αναλαμβάνει Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, από τις 22/02/2023.

Τη θέση του Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας αναλαμβάνει η Επιπυραγός Σοφία Μπομπόνη του Θεοδώρου.

Βιογραφικά
Ο Αντιπύραρχος Παπανικολάου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου γεννήθηκε το 1975 στην Αυστραλία.

Είναι έγγαμος και πατέρας δυο παιδιών.

Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1998 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το βαθμό του Ανθυποπυραγού το 2005.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος ΄΄Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική, με κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων΄΄, του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου.

Κατέχει Πτυχίο Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Π.Σ.

Κατέχει Πτυχίο Εκπαίδευσης για αντιμετώπιση Χ.Β.Ρ.Π. απειλών και έχει άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Proficiency).

Η Επιπυραγός Σοφία Μπομπόνη του Θεοδώρου γεννήθηκε το 1977 στην Καλαμάτα.

Είναι έγγαμη και μητέρα δυο παιδιών.

Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1998 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το βαθμό της Ανθυποπυραγού το 2007.

Είναι απόφοιτη του Τμήματος Λογοθεραπείας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Καλαμάτας.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Μεταπτυχιακών Σπουδών, του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΄΄Ηθική Φιλοσοφία΄΄, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Κατέχει Πτυχίο Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Π.Σ. και έχει άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

tharrosnews.gr