Ο ασυνήθιστα μεγάλος για την εποχή αριθμός επεμβάσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου σε συμβάντα καύσης, κλαδεμάτων-χόρτων, που εξελίχθηκαν σε πυρκαγιές, εξαιτίας κ υ ρ ί ω ς των φετινών κλιματολογικών συνθηκών (α ν ο μ β ρ ί α – α ν έ μ οι), μας υποχρεώνουν να επιστήσουμε εκ’ νέου την π ρ ο σ ο χ ή των συμπολιτών μας (Αγροτών, Καλλιεργητών και Ιδιοκτητών αγροτεμαχίων) κατά την εκτέλεση τέτοιου είδους εργασιών.

Οφείλουμε όλοι να προσαρμόσουμε τις δραστηριότητες μας στην ύπαιθρο με γνώμονα τις υπάρχουσες συνθήκες και πάντοτε με ΠΡΟΣΟΧΗ και ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ.

tvpatrida.gr