Με την παρούσα θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου στην επιχείρηση ΙΝΤΕΡΚΑΤ A.E. και στον Κο Παπαϊωάννου προσωπικά για την ευγενική προσφορά ενός τριθέσιου και ενός διθέσιου καναπέ, για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας μας.Ενέργειες όπως η συγκεκριμένη συνιστούν έμπρακτη απόδειξη του από μέρους σας ενδιαφέροντος, της στήριξης και της αναγνώρισης για τις υπηρεσίες που παρέχει το Πυροσβεστικό Σώμα στην κοινωνία.

Εκ της διοικήσεως της Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ ΛΑΜΙΑΣ

kaliterilamia.gr