Τα πυροσβεστικά κλιμάκια στην Σάμο επισκέφτηκε σήμερα ο Χρήστος Στυλιανίδης

Σήμερα στη Σαμο στα κλιμάκια Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας Καρλοβάσι Βαθύ μαζί με τον ΓΓΠΠ Β. Παπαγεωργίου, τον Υπαρχηγό ΠΣ, Αντιστράτηγο Μ. Αποστολίδη & τον βουλευτή ΝΔ Χ. Στεφανάδη.

Στο επίκεντρο συντονισμός & ετοιμότητα ενόψει αντιπυρική

Έμφαση στην ασφάλεια των Πυροσβεστών μας στο πεδίο