Συνεχίζεται το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων των Πυροσβεστών στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Π.Σ Ελλάδας και της United States Forest Service (USFS) στην πολιτεία της Καλιφόρνιας.

Συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα από 8 έως και 12 Μαΐου 2023, τέσσερις (4) Αξιωματικοί του Π.Σ. εκπαιδεύτηκαν στη μεταφορά της πληροφορίας και στην ορθή διαχείριση των ΜΜΕ σε μεγάλα περιστατικά – ο ρόλος του Public Information Officer (PIO).

Το βασικό αντικείμενο της εκπαίδευσης, που έλαβε χώρα στο “Forest Service Northern California Operations Center” στο Redding, αφορούσε στον ρόλο του Public Information Officer (PIO) κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις που ανέλυαν θέματα όπως:βασικές αρχές επικοινωνίας
ορθός τρόπος επικοινωνίας με δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια του συμβάντος
στοχευμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media strategy) και
ανάλυση των ενεργειών του PIO σε προγενέστερα συμβάντα.

Την τελευταία ημέρα, πραγματοποιήθηκαν γραπτές εξετάσεις και άσκηση προσομοίωσης σε πραγματικές συνθήκες συμβάντος.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης συμμετείχαν και υπάλληλοι ενημέρωσης δημοσίων πληροφοριών από ομοσπονδιακούς, κρατικούς και δημοτικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής του Redding στη Βόρεια Καλιφόρνια.

Με το πέρας της εκπαίδευσης και την απονομή των πτυχίων στους τέσσερις (4) Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας, επιδόθηκαν αναμνηστικά δώρα στους εκπαιδευτές του προγράμματος.

Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος εκπαιδεύτηκαν στην Καλιφόρνια

Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος εκπαιδεύτηκαν στην Καλιφόρνια

Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος εκπαιδεύτηκαν στην Καλιφόρνια

Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος εκπαιδεύτηκαν στην Καλιφόρνια