Συνεχίζεται το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων, στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας και της United States Forest Service (USFS), στην πολιτεία της Καλιφόρνια.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπαίδευση τεσσάρων (4) Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος στο εξειδικευμένο αντικείμενο της Διερεύνησης Αιτιών σε αστικό και δασικό περιβάλλον (Wildland – Structural Fire Investigation).

Βασικές προϋποθέσεις για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η εξ αποστάσεως επιτυχημένη παρακολούθηση των πιστοποιημένων προγραμμάτων του CFI Trainer – IAAI αναφορικά με την Επιστημονική Μεθοδολογία για την Διερεύνηση Πυρκαγιών και Εκρήξεων και του Κώδικα ενεργειών των Διερευνητών Πυρκαγιών και Εκρήξεων NFPA.

Με την έναρξη της διαδικασίας, η Ελληνική αντιπροσωπεία και πλήθος άλλων υποψηφίων προερχόμενων από διάφορα Τμήματα σε τοπικό, ομοσπονδιακό και κρατικό επίπεδο, της Δασικής Υπηρεσίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας των Η.Π.Α. εκπαιδεύτηκε στη χρήση καταφυγίου πυρκαγιάς (Fire Shelter). Το πρόγραμμα ήταν βασισμένο στην επιστημονική μεθοδολογία συνδυαστικά με τη διερεύνηση αιτιών πυρκαγιών και εκρήξεων και συμπεριφοράς της πυρκαγιάς (Fire Behavior), στους δείκτες καύσης (Burn Indicators), στα πειστήρια (Evidence), στην εξέταση μαρτύρων (Interview), στην εξέταση υπόπτων – δραστών (Interrogation), στην αναγνώριση εμπρησμού (Arson Recognition) και στις αιτίες πυρκαγιάς (Ignition Sources). Η πρακτική εξάσκηση πραγματοποιήθηκε σε πραγματικές συνθήκες πυρκαγιάς σε κοντινή δασική περιοχή υπό καθεστώς προδιαγεγραμμένης καύσης (prescribed burning).

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης επιδόθηκαν στους τέσσερις (4) Έλληνες Αξιωματικούς διπλώματα επιτυχούς ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος Διερευνητών Πυρκαγιών της USFS, με τίτλο “Wildland Fire Origin and Cause Determination Training.