Το Πυροσβεστικό Σώμα προκήρυξε διαγωνισμό για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, με κατατακτήριες εξετάσεις.

Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε πέντε (5), όπως προέκυψε ως ποσοστό (20%) από τις θέσεις που ορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 12132 οικ. Φ.109.1/06-04-2023 (Β΄2269) Απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

https://twitter.com/pyrosvestiki/status/1662048868501016576