Ενημέρωση και εκπαίδευση στο Στρατόπεδο Γυθείου στις 30 & 31 Μαϊου.

Η Υπηρεσία μας αποδέχθηκε την πρόσκληση από το ΚΕΕΜ Σπάρτης για διεξαγωγή δράσης ενημέρωσης και εκπαίδευσης των μόνιμων και εφέδρων στρατιωτικών στο Στρατόπεδο Γυθείου.

Η δράση αυτή αφορούσε στην αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος και στην περιγραφή του πυροσβεστικού έργου, στις δυνατότητες πρόληψης αλλά και άμεσης αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς.

Στα είδη φορητών μέσων πυρόσβεσης και στην χρησιμότητα της γνώσης και της δεξιότητας στην κατάσβεση πυρκαγιάς με πυροσβεστήρα.

Στόχος μας η μείωση των ενάρξεων πυρκαγιάς από αμέλεια και η δυνατότητα από τον πολίτη, άμεσης αντίδρασης και καταστολής κατά την διαπίστωση έναρξης μιας πυρκαγιάς.