Πρόσκληση – Θεμελίωση του έργου: «Κατασκευή Πυροσβεστικού Σταθμού Σερρών»

Tην Τετάρτη 14 Ιουνίου, στις 10:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η θεμελίωση του νέου κτιρίου που θα στεγάσει τον Πυροσβεστικό Σταθμό Σερρών.

Ο προϋπολογισμός του νέου κτιρίου ανέρχεται σε 3.500.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το ΠΔΕ ΣΑΕ 2021ΣΕ07300000 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Δελτίο Τύπου της “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”

epiloges.tv