Οι ώρες προσέλευσης και τα σημεία εξετάσεων…

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στην Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με κατατακτήριες εξετάσεις, όπως καταρτίστηκε από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Επιτελείου ΑΠΣ.

Ως έδρα της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης και της Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών για τη διενέργεια των αντίστοιχων εξετάσεων και δοκιμασιών ορίζεται το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Λεωφόρος Κηφισίας 37-39 Μαρούσι Αττικής.

Ως έδρα των Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών για τη διενέργεια των αντίστοιχων αγωνισμάτων ορίζεται το Ανοικτό Γήπεδο Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου Κ.Α.Ε.(Στάδιο στίβου). Η είσοδος θα επιτρέπεται ΜΟΝΟ από την οδό Μαυροματαίων 26 Αθήνα– Κυψέλη,Τ.Κ.11362.

Ώρα προσέλευσης των υποψηφίων σε κάθε Επιτροπή ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος ορίζεται η 07:30′ π.μ.

Το πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων για τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής