Με μεγάλη χαρά φιλοξενήσαμε στο Κέντρο μας κλιμάκιο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης προκειμένου να ενημερώσουν τα παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό για θέματα ασφάλειας και προστασίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Ειδικότερα, ενημερωθήκαμε για θέματα πυρασφάλειας, τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης ενδεχόμενης πυρκαγιάς, τρόπους προστασίας και σωστής ανταπόκρισης σε περίπτωση σεισμού κ.ά.

Φυσικά ακολούθησε επίδειξη της στολής των πυροσβεστών, καθώς και του πυροσβεστικού οχήματος. Επίσης, συζήτησαν πρόθυμα με τα παιδιά μας λύνοντας όλες τις απορίες τους! Μέσα από τη βιωματική προσέγγιση κατανόησαν τις δυσκολίες και τους κινδύνους του επαγγέλματος του Πυροσβέστη, καθώς και τη σημαντικότατη προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δημόσια την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης, τον Διοικητή και όλο το Πυροσβεστικό Σώμα για την αποδοχή της πρόσκλησης μας και την συνεπακόλουθη χαρά που προσέφεραν στα παιδιά μας!

Ήταν μια υπέροχη εμπειρία!

Καλή δύναμη στο σπουδαίο τους έργο!