Με εντολή του Αρχηγού του Π.Σ τίθενται σε κατάσταση Γενικής Επιφυλακής οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε ολόκληρη την επικράτεια λόγω εκδήλωσης πολλών δασικών πυρκαγιών.