Σαν Σήμερα το 2017, έχασε τη ζωή του ο Δόκιμος Ανθυποπυραγός Μουζακίτης Αριστείδης, λόγω σοβαρού τραυματισμού που υπέστη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στις 13 Ιουλίου 2017, στην περιοχή Άγιοι Απόστολοι, στο Ζευγολατιό Κορινθίας.

Είχε γεννηθεί το 1984 στην Κέρκυρα και ήταν άγαμος.

ΔενΞεχνάμε.