Στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κρήτης, πραγματοποιήθηκε σήμερα η παραλαβή διασωστικού εξοπλισμού ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες μεγάλες φυσικές καταστροφές.

Η παραλαβή έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A «Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020» για την κοινή στρατηγική διαχείρισης και αντιμετώπισης κινδύνου που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες μεγάλες καταστροφές, λόγω κλιματικών αλλαγών.

Σημειώνεται ότι από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κρήτης εκπαιδεύτηκαν 7 υπάλληλοι στο εν λόγω πρόγραμμα μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στην Αθήνα και στην Κύπρο.

ertnews.gr