Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εντός οικοπεδικού χώρου, στην Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων, επιβλήθηκε σε ηλικιωμένη, διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων.