Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ρεθύμνου σε άνδρα, για πρόκληση πυρκαγιάς σε απορρίμματα, στην Τ.Κ. Αλοΐδων του Δήμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου Κρήτης.