Σαν Σήμερα το 2020 έχασε τη ζωή του ο Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Δεσποτόπουλος Γεώργιος, κατά την διάρκεια πλύσης οδοστρώματος στις εργατικές κατοικίες Αλμυρού Βόλου.

Έλαβε την ιδιότητα του ΠΠΥ το 2020, υπηρετούσε στο Π.Κ. Δρυμώνα της Π.Υ. Βόλου και ήταν άγαμος