Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε γυναίκα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου στην περιοχή Ανατολικού του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης.