Βίντεο του Πυροσβεστικού Σώματος για την Διεθνή ημέρα μείωσης των επιπτώσεων από Φυσικές Καταστροφές.