Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε γυναίκα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Σταυρού, για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, στην Τ.Κ. Νικομηδινού, του δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης.

Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο, στην περιοχή Καλαμπάκι, του δήμου Δοξάτου Δράμας επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σε άνδρα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Δράμας.