Μέσω δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και με τη διαχειριστική υποστήριξη της ομάδας Trauma Edu της Αναγέννηση και Πρόοδος, είκοσι τρία (23) στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, προερχόμενα από όλες τις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) της Επικράτειας, έλαβαν μέρος στο διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδικευμένης προνοσοκομειακής διαχείρισης τραύματος, PHTLS (Pre-Hospital Trauma Life Support) της ΝΑΕΜΤ (National Association of Emergency Medical Technicians), το οποίο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα και πλέον απαιτητικά προγράμματα του είδους του.

Η πρωτοβουλία για την εκπαίδευση των πυροσβεστών στην προνοσοκομειακή διαχείριση τραύματος μέσω της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των πυροσβεστών για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος (Κ.Ε.Π.Σ.) – ΙΣΝ περιλάμβανε μεταξύ άλλων, ακαδημαϊκές διαλέξεις, σταθμούς πρακτικών δεξιοτήτων, σταθμούς ρεαλιστικών σεναρίων διαχείρισης τραυματιών, γραπτή αξιολόγηση, καθώς και σταθμούς τελικής πρακτικής αξιολόγησης.

Η παρουσία έμπειρων εκπαιδευτών, συμπεριλαμβανομένων πιστοποιημένων ιατρών, διασώστων, νοσηλευτών και πυροσβεστών, συμβάλλει στη μεταφορά της πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας στους εκπαιδευόμενους, προσδίδοντας ρεαλιστική διάσταση στην εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση των πυροσβεστών πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 11 έως και 12 Νοεμβρίου 2023, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της δωρεάς του ΙΣΝ προς το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας (Π.Σ.) που περιλαμβάνει, επιπλέον των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου Κέντρου Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στη Νέα Μάκρη, το οποίο έχει τεθεί σε λειτουργία, καθώς και την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τα μέλη του Π.Σ.