Ο Νίκος Ρουμελιώτης Υπαρχηγός στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Αποστρατεύονται Υπαρχηγός και Επιτελάρχης αλλά και οι δύο πρώτοι Υποστράτηγοι.
Υπαρχηγός του Σώματος είναι πλέον ο Πατρινός Νίκος Ρουμελιώτης και νέος Επιτελάρχης ο Θανάσης Μπαλάφας.