Ο Υποστράτηγος, Γεώργιος Τσικαλας είναι ο νέος Συντονιστής Βορείου -Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης της Πυροσβεστικής στη θέση του Κωνσταντίνου Θεοφιλοπουλου που μετατίθεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία, σύμφωνα με τις κρίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Επίσης, όπως αποφασίστηκε, η έδρα του Συντονιστή Βορείου, Νοτίου Αιγαίου & Κρήτης μεταφέρεται από τη Σάμο στο Ηράκλειο Κρήτης.