Μετά την ολοκλήρωση των τακτικών κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για το έτος 2024..

Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Άρτας (ΔΙ.Π.Υ.Ν), ο Πύραρχος Δεληγιάννης Φώτιος του Δημοσθένη.