Μετά την ολοκλήρωση των τακτικών κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για το έτος 2024.

Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων (ΔΙ.Π.Υ.Ν), ο Πύραρχος Κίτσιος Κωνσταντίνος του Βασιλείου.

Ο μέχρι πρότινος Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, Αρχιπύραρχος Οικονόμου Βασίλειος του Παναγιώτη αποστρατεύτηκε από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος.